Wzory dokumentów

Wyświetlanie 35 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
17 Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2008 r., I PK 88-08.rtf 45,5k
16 Wyrok SN z dnia 7 lutego 2008 r., II PK 162-07.rtf 34,8k
15 Wyrok SN z dnia 15 listopada 2006 r., I PK 128-06.docx 28,9k
13 Wyrok SN z dnia 12 sierpnia 2004 r., III PK 32-04.rtf 34,4k
14 Wyrok SN z dnia 16 lutego 2005 r., I PK 177-04.rtf 19,0k
11 Wyrok SN z dnia 15 marca 2001 r., I PKN 306-00.rtf 15,5k
12 Wyrok SN z dnia 2 września 2003 r., I PK 403-02.rtf 29,5k
09 Wyrok SN z dnia 10 listopada 1998 r., I PKN 364-98.rtf 17,3k
10 Wyrok SN z dnia 7 lutego 2001 r., I PKN_240-00.rtf 15,1k
08 Wyrok SN z dnia 13 maja 1998 r., I PKN 99-98.rtf 14,6k
07 Wyrok SN z dnia 27 listopada 1997 r., I PKN 393-97.rtf 42,4k
06 Wyrok SN z dnia 5 września 1979 r., I PRN 82-79.rtf 5,2k
04 Uchwała SN z dnia 9 lutego 1967 r., III PZP 22-66.rtf 44,9k
05 Uchwała SN z dnia 10 października 2000 r., III ZP 22-2000.rtf 22,0k
02 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 20 lutego 1980 r., V PZP 6-79.docx 20,7k
03 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 3 czerwca 1980 r., V PZP 7-79.rtf 44,3k
01 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 listopada 1999 r., II SA 1735-99.docx 17,2k
17. Decyzja o zwrocie kosztow poniesionych.rtf 53,3k
15. Zarzadzenie dyrektora o podaniu planu urlopow.rtf 53,9k
16. Karta urlopowa (w okresie wypowiedzenia).rtf 52,0k
13. Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego.rtf 51,1k
14. Decyzja o odmowie udzielenia urlopu wypoczynkowego.rtf 51,9k
11. Wniosek o udzielenie urlopu nieobjętego planem urlopow.rtf 52,9k
12. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie.rtf 53,6k
09. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na zadanie.rtf 52,1k
10. Zobowiazanie pracownika do wykorzystania zaleglych dni urlopu.rtf 54,2k
08. Wniosek pracownika o przesuniecie terminu urlopu.rtf 52,1k
07. Wniosek pracownika o podzielenie urlopu.rtf 52,7k
04. Wniosek o zwrot kosztow zwiazanych z odwolaniem z urlopu.rtf 55,9k
05. Przesuniecie terminu urlopu.rtf 52,1k
06. Skierowanie na zalegly urlop wypoczynkowy.rtf 52,8k
03. Odwolanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.rtf 52,1k
02. Karta urlopowa.rtf 52,2k
01. Plan urlopow.rtf 90,0k
Procedury PN.pdf 513,0k
Wyświetlanie 35 rezultatów.