Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych

Publikacja Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych obejmuje zagadnienia planowania urlopów wypoczynkowych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, czyli w samorządowych placówkach nieferyjnych. W opracowaniu szczegółowo omówiono wymiar urlopu, w tym urlopu proporcjonalnego, nabycie prawa do urlopu  oraz  zasady  jego  udzielania,  z uwzględnieniem  urlopu  zaległego  i  na  żądanie.

W publikacji zostały również zaprezentowane zagadnienia związane z wynagrodzeniem urlopowym oraz ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.


Dzięki fachowym wyjaśnieniom dowiesz się m.in.:
  • • czy nauczycielowi zatrudnionemu w placówce nieferyjnej można odmówić udzielenia urlopu, który nie był ujęty w planie urlopów,
  • • jak prawidłowo naliczyć urlop wypoczynkowy nauczycielowi placówki nieferyjnej przebywającemu na zwolnieniu lekarskim,
  • • jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi, który przez jedną część roku pracuje w placówce feryjnej, a drugą w placówce nieferyjnej.
Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, bibliotekach pedagogicznych w szkołach, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich.


Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.